• İSLAM DÜNYASININ ACI TABLOSU
    İSLAM DÜNYASININ ACI TABLOSU

    2018 ‘İslamilik’ endeksi Müslüman coğrafyanın en acı fotoğrafını çekti. İslam’ın öngördüğü kabul edilen ahlaki ve toplumsal ilkeler baz alınarak hazırlanan ve ülkelerin hukuk, ekonomi, uluslararası ilişkiler, siyasi ve insani haklar başlıklarında değerlendirildiği listenin ilk 40 sırasında hiçbir Müslüman ülke yok. İlk sıraya Yeni Zelanda’nın yerleştiği listede Türkiye 25 basamak gerileyerek 95’inci sırada yer aldı.